ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİMİ

0
658

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMAK İÇİN HALİ HAZIRDAKİ YASAL DÜZENLEMELER:

Özel Güvenlik Görevlisi Olabilmek için gerekli şartlar aşağıdadır.

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-Silahsız olarak görev yapacaklar için 18 yaşını doldurmuş olmak, en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak,

-Silahlı olarak görev yapacaklar için 21 yaşını doldurmuş olmak, en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

-26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

    1. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak
    2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak,
    3. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak,

-Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak,

-Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak,

-Güvenlik soruşturması olumlu olmak,

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN EĞİTİM SÜREÇLERİ:

Eğitim   yaklaşık                               15 Gün

Sınav planlaması                             40 Gün

Sonuçların açıklanması                    15 Gün

Kimlik kartı başvurusu                    30-60 Gün

(Bir kişi eğitime başladığı tarihten itibaren yaklaşık 4-6 ay içerisinde Kimlik kartı sahibi olabilir ve Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışmaya başlayabilir.)

ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİMİ MÜFREDAT VE DERS SAATLERİ:

Temel Eğitimin “Silahsız” ve “ Silahlı”, Yenileme Eğitiminin “Silahsız” ve “ Silahlı” müfredat programları aşağıdadır.

 ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ PROGRAMI

DERS SAAT TEORİK UYGULAMA
Güvenlik Tedbirleri 20 15 5
Kalabalık Yönetimi 10 4 6
Temel İlk Yardım 10 6 4
Güvenlik Sistem ve Cihazları 5 5
Kişi Koruma 9 9
Silah Bilgisi ve Atış 20 15 5
Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları 20 İnteraktif
Yangın Güvenliği ve Tabii Felaketlerde Müdahale Tarzı 8 İnteraktif
Uyuşturucu Madde Bilgileri 2 İnteraktif
Etkili İletişim 12 İnteraktif
Genel Kollukla İlişkiler 4 İnteraktif

ÖZEL GÜVENLİK YENİLEME EĞİTİMİ PROGRAMI

DERS SAAT TEORİK UYGULAMA
Güvenlik Tedbirleri 10 7 3
Kalabalık Yönetimi 4 2 2
Temel İlk Yardım 4 2 2
Güvenlik Sistem ve Cihazları 3 3
Kişi Koruma 4 2 2
Silah Bilgisi ve Atış 10 5 5
Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları 10 İnteraktif
Yangın Güvenliği ve Tabii Felaketlerde Müdahale Tarzı 4 İnteraktif
Uyuşturucu Madde Bilgileri 1 İnteraktif
Etkili İletişim 8 İnteraktif
Genel Kollukla İlişkiler 2 İnteraktif

 ÖGG KİMLİK MALİYETİ:

Bir kişinin eğitime başvurmasından itibaren ÖGG kimlik kartı sahibi olmasına kadar geçen sürede yapacağı harcamalar, 2017 yılı Türkiye ortalama değerleri esas alınarak aşağıda sunulmuştur.

 

TEMEL EĞİTİM ÜCRETLERİ YENİLEME EĞİTİMİ ÜCRETLERİ
SİLAHLI SİLAHSIZ SİLAHLI SİLAHSIZ
EĞİTİM BEDELİ 550 350 350 250
SINAV HARÇ ÜCRETİ 63 43 63 43
KİMLİK HARÇ BEDELİ 520 520 0 0
PTT BEDELİ 20 20 20 20
SAĞLIK RAPORU BEDELİ 300 80 0 0
FOTOĞRAF 30 30 30 30
TOPLAM 1.483 1.043 463 343

 

 

CEVAP VER