KANAL D TV DE YAYINLANAN GÜLİZAR DİZİSİNE TEKZİP

0
690

DTV HABER VE GÖRSEL YAYINCILIK A.Ş.

DOĞAN TV CENTER 100.Yıl Mahallesi Bağcılar/İSTANBUL

1.17 Şubat 2018 tarihinde Kanal D de yayınlanan “GÜLİZAR” isimli dizide özel güvenlik sektöründe hizmet veren “Özel Güvenlik Görevlileri” ne yönelik olarak toplum nezdinde olumsuz imaj oluşturacak davranış ve görüntülerin yayınlanmasına ilişkin tekzip ettiğimiz hususlar aşağıda belirtilmiştir.

  1. Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD); kamu yararına hizmet etmek üzere 1994 yılında kurulmuş özel güvenlik hizmet sektörünün ilk ve önde gelen sivil toplum kuruluşlarından birisidir. Derneğimiz 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un yasalaşma ve uygulama süreçlerinde etkin rol almış ve almaya da devam etmektedir. GÜSOD 1999 yılından beri CoESS (Confederation of European Security Services ) üyesidir ve ülkemizde özel güvenlik sektörüne yönelik olarak Avrupa Birliği Standartları ve projelerinde uyum sürecinin yürütülmesindeki en önemli sivil toplum kuruluşudur. Halihazırda ülke genelinde hizmet veren 300 000 ne yakın özel güvenlik görevlisinin 60 000 i GÜSOD üyesi şirketlerin bünyesinde istihdam edilmektedir.

3.Özel güvenlik görevlileri 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili Yönetmeliği kapsamında hizmet vermektedirler. Bahse konu yasada özel güvenlik görevlilerinin görevleri açık açık tarif edilmiştir. Yasa; kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektedir. Hal böyle iken özel güvenlik görevlilerine başka işler addetmek mümkün değildir.

4.Bahse konu dizinin 7 dakikası sonrası nişana davetsiz gelen adamın dışarıya çıkartılması esnasında fiziki müdahale ile ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ’ nin adamın yakasına yapışarak cebir ve şiddet uygulama görüntüsü” sonrasında “ 16.dakikadan sonrada aynı adamın ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ tarafından kıyasıya dövülmesi sahneleri mevcuttur.” Hiçbir şekilde kabul edilemez bu sahneler Özel Güvenlik Sektörünü ve onun çalışanları olan özel güvenlik görevlisi çalışanlarını küçültücü ve kamuoyu nezdinde itibarlarının yok edici mahiyettedir. Kamuoyu yanıltılmış ve özel güvenlik görevlileri bu algı ile mağdur edilmişlerdir.

5.Fazlaya ilişkin kanuni haklarımız saklı kalmak kaydı ile konunun; düzeltici mahiyette kamuoyu ile paylaşılmasının ülkemizin en önde gelen yayın kuruluşlarından birisi olan KANAL D’ nin aynı zamanda kendi etik değerleri kapsamında da önemseneceği inancımızı bir kez daha iletmek istiyoruz.

Saygılarımla.

E.Murat KÖSEREİSOĞLU

GÜSOD Yönetim Kurulu Başkanı

CEVAP VER