“ÖZEL GÜVENLİK BİLGİ SİSTEMİ OTOMASYON PROJESİ” KONULU ÇALIŞTAY YAPILDI.

0
3308

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı; “ÖZEL GÜVENLİK BİLGİ SİSTEMİ OTOMASYON PROJESİ” kapsamında 11 Eylül-16 Eylül 2015 tarihlerinde Didim Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) ile birlikte bir ÇALIŞTAY organizasyonu düzenlemiştir. ÇALIŞTAY’ ın amacı; özel güvenlik faaliyetlerine yönelik olarak, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı’nın bilgi sistem otomasyonu projesini gerçekleştirmek üzere, yazılım alt yapı çalışması /analizi /ihtiyaçların tespiti olarak belirlenmiştir.

ÇALIŞTAY ’a EGM Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı, EGM Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı,İl Emniyet Müdürlükleri temsilcileri, Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) temsilcileri ile Teknik ve Üst Düzey Mesleki Güvenlik Eğitimcileri Derneği (TÜMGED) temsilcisi iştirak etmişlerdir. Özel güvenlik sektörünün gelişim sürecine önemli katkılar sağlayan bu ÇALIŞTAY ‘ın özel güvenlik görevlisi mesleğine ilişkin yapısal düzenlemelere vesile olacağına olan inancımızı bir kez daha ifade etmek isteriz. Çalışmalara her anlamda aktif destek veren GÜSOD’ un; sektörün vizyonunu oluşturmak adına bu faaliyetler içinde bundan sonra da yer almasını bekliyoruz.ÇALIŞTAY süresince; otomasyon projesi kapsamında üzerinde çalışılan proje modülleri aşağıda belirtilmiştir.

OTOMASYON PROJESİNİN PROJE MODÜLLERİ

1.

Eğitim kurumu işlemleri

2.

Sınav işlemleri ( Merkez – Taşra )

3.

Kimlik ve sertifika işlemleri

4.

Şirket işlemleri

5.

Geçici özel güvenlik izin işlemleri

6.

Para ve değerli eşya nakil işlemleri

7.

Alarm merkezi işlemleri

8.

Hizmet alan yer işlemleri / kişi koruma işlemleri

9.

Şirket ve ÖGG / yönetici bilgi işlemleri

10.

Kullanıcı yetkilendirme işlemleri

11.

Denetleme işlemleri

12.

Raporlama / istatistik işlemleri

13.

Mahkeme işlemleridir.