ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİMİNDE MESLEK YÜKSEK OKULLARININ ROLÜ ÇALIŞTAYI

0
695

GÜVENLİK SERVİSLERİ ORGANİZASYON BİRLİĞİ DERNEĞİ  (GÜSOD)  üstlendiği misyona uygun olarak Özel Güvenlik Sektörünün gelişim sürecine destek vermek amacıyla Ülke genelinde Özel Güvenlik Eğitimi veren Üniversitelerin Meslek Yüksek Okullarının temsilcilerinin / Öğretim Üyelerinin de iştiraki ile  “ ÖZEL GÜVENLİK  EĞİTİMİNDE  MESLEK YÜKSEK OKULLARININ ROLÜ   “  Konulu    ÇALIŞTAY ’ı  Ankara’da 20 – 21 Şubat 2014 tarihlerinde  Emniyet Genel Müdürlüğü himayelerinde ve Özel Güvenlik Daire Başkanlığı ile koordinesinde  icra etmiştir.

Derneğimiz Özel Güvenlik Eğitiminde ; Emniyet Genel  Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı, ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları,Üniversiteler ve  bu alandaki  diğer Sivil Toplum Kuruluşları ile ahenkli ve koordineli çalışmaların tesis edilmesi ile  Özel Güvenlik Sektöründe faaliyet gösteren tarafların mümkün olduğunca birlik beraberlik halinde hareket etmelerinin uygun bir hal tarzı olduğu inancını taşımaktadır.

ÇALIŞTAY ’a  Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlükleri Özel Güvenlik Şube Müdürleri, Jandarma Genel Komutanlığı temsilcileri, Üniversitelerinde “Özel Güvenlik ve Koruma Programı” bulunan Meslek Yüksek Okulu temsilcileri/akademisyenleri ile GÜSOD Üyeleri iştirak etmişlerdir.

ÇALIŞTAY Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanı Sayın Musa TİYEK ve GÜSOD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat KÖSEREİSOĞLU ’nun açılış konuşmalarını müteakiben Özel Güvenlik Dairesinden Sayın  Fazıl AÇIKGÖZ  tarafından hazırlık çalışmaları sürdürülen “Özel Güvenlik Eğitimini Geliştirme Programı- ÖZGEP” Sunumu yapılmıştır. Müteakiben; GÜSOD Üyelerince Özel Güvenlik Sektörünün hizmet verdiği değişik Endüstrilere uygun olarak ihtiyaç duyulan Özel Güvenlik Görevlisi, ara kademe yöneticisi ve üst düzey yönetici profiline uygun donanım ve birikim ihtiyaçlarının dile getirildiği beş alt alana ilişkin sunumlar katılımcılar ile  paylaşılmıştır.

GÜSOD temsilcileri tarafından takdim edilen  sunumların konu başlıkları ve takdimcileri;

-Para ve kıymetli Eşya Nakli konusunda Sayın Semih YEŞİLBURSA (LOOMIS )

-Konut-Site Güvenliği konusunda Sayın Mustafa ALTUN (ISS PROSER)

-Endüstriyel Tesislerde Güvenlik  konusunda Sayın Fikret BULAT(G4S)

-AVM Güvenliği konusunda Sayın Beri KORONYO(PRONET)

-Havalimanı Güvenliği konusunda Sayın Seçkin ÖZDEMİR (SECURITAS)

Çalışma Gruplarının MODERATÖR’ lüklerini  ise ;

Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Sayın  Nuray SENEMOĞLU,

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden Prof. Dr. Sayın Ahmet Hamdi AYDIN,

Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Sayın Alemdar YALÇIN  yapmışlardır.

Oturumlarda;

-Özel Güvenlik Sektörünün hizmet verdiği değişik endüstrilere uygun olarak ihtiyaç duyulan Özel Güvenlik Görevlisi, ara kademe yönetici ve üst düzey yönetici profili ve bu profile uygun donanım-birikim ihtiyacı,

-Özel Güvenlik Meslek Yüksekokullarının Özel Güvenlik Sektöründen beklentileri, Özel Güvenlik Meslek yüksekokulları öğrencilerinin staj yapmaları,Özel Güvenlik Meslek Yüksekokulu mezunlarının sektörde istihdamı,

-Özel Güvenlik Sektörü ile Meslek Yüksekokulları işbirliğinin geliştirilmesi 1. ve 2.çalışma konularının görüşülmesi neticesinde ortaya çıkabilecek işbirliği alanlarına ilişkin fikirler tartışılmıştır.

İkinci gün, oturum Moderatörleri tarafından her üç alandaki tartışma konularına ilişkin yapılan tespit ve çözüm önerileriyle ilgili sunumlar yapılmıştır. Bu çalışmalar bilahare Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından bir “Sonuç Bildirisi” şeklinde kitap haline getirilecek ve katılımcılara iletilecektir,

Özel Güvenlik Daire Başkanı ve GÜSOD Yönetim Kurulu Başkanının kapanış konuşmaları sonrasında da, katılımcılara, ÇALIŞTAY toplu fotoğrafını da içeren bir dosya içinde “katılım belgeleri” dağıtılmıştır.

Kamu ve Özel Sektör kuruluşu tarafından ortaklaşa olarak düzenlenen ve önemli sayıda temsilcinin katıldığı bu ÇALIŞTAY etkinliğinin çok iyi bir “ kamu-özel sektör işbirliği” örneği olduğu, tarafların birbirini daha iyi tanımasına  vesile olduğu ve sektörün eğitim gibi önemli bir alanında somut önerilerin paylaşıldığı ve bu bağlamda ÇALIŞTAY’ ın ortak anlayışın oluşmasına da imkân sağlayacağı değerlendirilmektedir.

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanunun ilanının 10. yılı içinde gerçekleştirilen bu etkinlikle sektörün geleceğine yönelik olarak daha  güzel ve olumlu gelişmeler beklenmekte ve umulmaktadır.

Bu  ÇALIŞTAY ’a katkılarından ötürü tüm katılımcılara; üyelerimize ve Sponsorlarımıza   şükranlarımızı sunarız.