ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞTAY’I

0
837

5188  sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerinin; mevcut eğitim sistemini, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak incelemek, teori ve uygulamadaki sorunlarını  tespit ederek bu sorunların giderilmesi için çözüm önerileri oluşturmak ve çağın gereksinimlerine uygun daha etkin bir özel güvenlik eğitim sistemi geliştirmek amacıyla; özel güvenlik eğitimlerinin geliştirilmesi projesi (ÖZGEP) kapsamında 13-16 Haziran 2014 tarihlerinde Abant/ BOLU’ da Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen ÇALIŞTAY’ a Hacettepe Üniversitesi, Polis Akademisi Başkanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı ve özel güvenlik sektörünün temsilcileri iştirak ettiler.

Özel güvenlik elemanlarının almış oldukları temel eğitimin dışında görev aldıkları/alacakları farklı alt alanlara ilişkin olarak, bu alanların özellikleri dikkate alınarak tekrar eğitime tabii tutulmaları konusunun değerlendirildiği ve Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) üyelerin etkin olarak katıldığı ÇALIŞTAY’ da aşağıda belirtilen yedi alt alan eğitimleri değerlendirildi/tartışıldı.

Bu alanlar;

1. Bina tesis ve yerlerin güvenliği
2. Geçici faaliyetle(kapalı/açık alan etkinlikleri-spor müsabakaları)
3. Toplu ulaşım merkezleri
4. Stratejik yerler(Barajlar, santraller)
5. Kişi koruma hizmetleri
6. Para ve değerli eşya nakli
7. Alarm izleme merkezleridir.

ÖZGEP  projesinin ilk aşamasında eğitim programlarının geliştirilmesine temel olmak üzere öncelikle meslek standartlarının ortaya konması amaçlanmış ve bu bağlamda hazırlanan özel güvenlik görevlisi meslek analizi taslak çalışmasının;  özel güvenlik hizmetlerinin icrasında paydaş olan resmi kurumlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör organizasyonları ve özel güvenlik alanında faaliyette bulunan tüm tarafların görüş ve önerileri kapsamında geliştirilmesi amacına yönelik bu ÇALIŞTAY’ ın ;sektör gelişim sürecine önemli katkıları olacağı değerlendirilmektedir.