ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN HAKLARI ÇALIŞTAYI

0
545

21 EKİM 2014 TARİHİNDE ANKARA BİLKENT OTEL VE KONFERANS MERKEZİNDE İCRA EDİLDİ.

Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD); Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın himayelerinde 21 Ekim 2014 günü ANKARA Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’n de 5510 Sayılı Sosyal  Sigortalar  ve Genel Sağlık Sigortası; 4857 Sayılı İş ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunlarının uygulamalarının Özel güvenlik sektörüne yansımaları ile bu kanunların 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve ilgili yönetmeliği ile ilişkilendirilmeleri konusunun değerlendirildiği bir ÇALIŞTAY düzenlemiştir.

ÇALIŞTAY ’dan beklenen amacın; özel güvenlik sektöründe çalışan özel güvenlik görevlilerinin çalışma şartları ile özlük haklarının iyileştirilmesi olduğu ifade edilmiştir.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Sayın Cem KILIÇ ‘ın yaptığı ÇALIŞTAY ’a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Sayın Nurcan ÖNDER; İş Teftiş Kurulu Ankara Grup Başkan Yardımcısı Sayın Osman Nejat GÜNERİ, İş Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığı uzmanlarından Sayın Muhammet IŞIK, SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Prim Daire Başkanlığından Sayın Mustafa YETİŞKEN, Çalışma Genel Müdürlüğü Uzmanlarından Sayın Funda İDE, GÜSOD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat KÖSEREİSOĞLU ve GÜSOD Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Levent GÜLER konuşmacı ve Panelist olarak iştirak etmişlerdir. ÇALIŞTAY ’da ayrıca SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünden Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı Şube Müdürü Sayın Hüseyin ERKEÇ’ de bulunmuş ve ilgi sahasında katkı sağlamıştır.

ÇALIŞTAY’ a GÜSOD üyeleri ve sektör temsilcileri ile basın mensuplarının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanı Sayın Musa TİYEK, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı temsilcileri katılmışlardır.

ÇALIŞTAY GÜSOD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat KÖSEREİSOĞLU ’nun     açış konuşması ile başlamıştır. Oturumların öğleden evvelki ilk bölümünde;

Özel Güvenlik Görevlilerinin çalışma süreleri ve fazla mesaileri, sektörde çalışma süreleri yönünden görev ihtiyaçları ile mevcut yasaların bu ihtiyacı karşılamada yaşanan sorunlar, gece çalışma süreleri ve gece mesailerinde mevzuat harici ilave ücret ödenmesi konusu, çalışanlara bayram tatillerinde de ayrıca ilave ücret verilmesinin değerlendirilmesi ile Özel Güvenlik Görevlilerinin erken emekliliklerine imkan sağlamaya yönelik olarak yıpranma payı almaları konusunda yasal düzenleme ihtiyaçları konularına değinilmiş; ikinci bölümde ise;

Özel güvenlik sektöründe; iş kazalarında hukuki sorumluluklar ve çalışan hakları, sektörde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun uygulama sonuçları, özellikle silahlı Özel Güvenlik Görevlilerinin maruz kaldıkları yaşamsal tehditlere karşı alınacak önlemlere ilişkin ilave mevzuat düzenleme ihtiyaçları,(Çelik yelekle görev yapma/ilave eğitim v.b). Görevleri başında hayatını kaybeden veya yaralanan Özel Güvenlik Görevlilerine mevcut mevzuat haricinde verilecek haklar /statülerinin belirlenmesi ihtiyaçları konuları tartışılmıştır.

ÇALIŞTAY ’ın öğleden sonraki oturumunda ise;

Özel güvenlik sektöründe çalışma düzeninin denetlemesi ve karşılaşılan problemler ile şartların iyileştirilmesine yönelik mevzuat düzenleme ihtiyaçları; İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca tespit edilen problem sahalarının analizi ile kamu /sivil toplum kuruluşları iş birliği alanları konuları konuşulmuş ve genel değerlendirmeler yapılmıştır.

Oturumlar sonrası ÇALIŞTAY ’ın asıl amacının özel güvenlik sektöründeki istihdam problemine yasal çözümler ile iyileştirmeler sağlamak ve sektöre destek olunması konusuna vurgu yapılmıştır.

Bu bağlamda GÜSOD geçtiğimiz günlerde  “Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri” dokümanını yeniden düzenlenmiş ve yayınlanmıştı. GÜSOD Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri “ETİK DAVRANIŞ KURALLARI” bölümündeki 3 üncü madde aşağıdaki hususları ihtiva etmektedir.

ÇALIŞAN HAKLARI:

a)Özel güvenlik sektöründe çalışanların yasal mevzuattaki ve iş sözleşmelerindeki çalışma koşullarına riayet ederler.

b)Gerçek ve doğru ücret çalışanları verimliliğe yöneltir bu bağlamda çalışanlara iş sorumlulukları, eğitimleri ve deneyimleri ile orantılı olarak ücret verirler.

c)İşe alımda ve seçimlerde ayrımcılık yapmazlar. Çalışanlarına ırk, din, renk, cinsiyet ya da yaş ayrımı gözetmeksizin eşit davranmayı ilke edinirler. Bu konularda standart uygulamaları referans alırlar.

d)Özel güvenlik görevlerinde mesleki riskleri minimize etmek üzere sağlık ve iş yeri emniyeti konusunda yasal mevzuat kapsamında tüm tedbirlerin alınmasını sağlarlar.

e)Çalışanların mesleki bilgilerini artırmak, eğitmek ve ilerlemeleri yönünde imkan yaratılmasını hedef edinirler.

f)Çalışanların sosyal hakları kapsamında olan örgütlenme haklarına yasal zeminde kalmak kaydıyla destek verirler

ÇALIŞTAY; GÜSOD Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri paralelinde amaçlanan hedefe uygun olarak sektör emekçileri olan özel güvenlik görevlilerinin sorunlarını dile getiren bir platform olmuş ve yakın vadede bu emekçiler için özlük hakları konusunda gelişmelerin olacağı kanaatini güçlenmiştir

.