GÜSOD; özel güvenlik sektörünün doğru çalışma ilkelerini ve asgari standartlarını oluşturmayı amaç edinmiş özel güvenlik şirketlerinin yöneticileri tarafından 25 Ekim 1994 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Sektörün en eski ve öncü sivil toplum kuruluşudur.

GÜSOD; özel güvenlik hizmet sektöründe yaşanan zorluklardan ve eksikliklerden yola çıkarak ve yurt dışındaki örnekleri de inceleyerek uzman hukukçularla birlikte İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün himayelerinde 2004 yılında 5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN’ un yasalaşma sürecinde aktif destek sağladı.

GÜSOD; henüz ülkemiz Avrupa Birliğine tam üye olmadan; 2000 Yılında, Confederation of European Security Services – CoESS  Avrupa Güvenlik Hizmetleri Konfederasyonunun asli üyesi olmuş ve “Maritime Security” Çalışma komitesinin kuruluşunda öncü rol üstlenerek bu komitede ilk Başkanlık görevini de deruhte etmiştir. Halen CoESS bünyesinde bulunan çalışma komitelerinde aktif olarak görev alınmaktadır. CoESS e 19; u AB Üyesi olmak üzere 24 ülke üyedir. Bu yapı Avrupa’da faaliyette bulunan 45 000 Özel Güvenlik Şirketini temsil etmektedir. Bu şirketlerde çalışan Özel Güvenlik Görevlisi sayısı 2 milyonun üzerindedir. Avrupa Özel Güvenlik sektörünün yıllık cirosu ise 40 milyar Euro dur.

GÜSOD’ un amaçları;

– Türkiye’de özel güvenlik sektörüne ilişkin, tüm tarafların ihtiyaç ve beklentilerine karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak,

– Ülke ekonomisine olumlu katkılarda bulunmak, özel güvenlik sektöründe insan kaynaklarını verimli ve üretken hale getirmeğe çalışmak,

– Özel güvenlik sektöründe yeni istihdam alanları yaratmağa yönelik çalışmalar yapmak,

-Özel sektör olarak faaliyet gösterecek bu yapının kendi düzenlemesini yapabilmesi için gerekli bir üst birliğin oluşmasına yönelik bir sivil toplum kuruluşu olma çalışmalarında bulunmak,

– Kamu/kolluk kuvvetlerinin bizzat takip edeceği ve denetleyeceği yapıların sayısını azaltmak, bilfiil kamuya yardımcı /tamamlayıcı bir özel güvenlik sektörün oluşumuna imkân yaratmak,

– Özel güvenlik sektöründe hizmet veren personelin asgari eğitim ve fiziki standartlarını oluşturarak, verilen hizmetlerde anlayış bütünlüğünü, hizmet kalitesini ve kalite güvencesini elde etmek,

– Sigorta şirketleriyle birlikte çalışmalar yapılarak, özel güvenlik hizmetleriyle sigorta hizmetlerinin ortak bir payda da buluşarak birbirlerini tamamlamaları ve risk azaltıcı unsurlarda karşılıklı destek sağlamaları yönünde çalışmalar yapmak,

– Teknolojik gelişmelerin özel güvenlik sektörüne entegrasyonunu sağlayacak çalışmalarda bulunmaktır.

GÜSOD; özel güvenlik sektörünün gelişim sürecine azami desteği sağlamak üzere; ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve bu alandaki diğer sivil toplum kuruluşları ile ahenkli ve koordineli çalışmaların tesis edilmesi, özel güvenlik sektöründe faaliyet gösteren tarafların mümkün olduğunca birlik beraberlik halinde hareket etmelerinin sağlanması konusunda birleştirici çalışmaların yapılması konusunda gayretlerini sürdürmektedir. Ayrıca kamu ile ilişkilerde kamu güvenliğini tamamlayıcı bir yaklaşımla ortak payda yeni bir vizyonun ortaya konulması gerektiğine de inanmaktadır.