GÜSOD Hakkında

Güvenlik sektörünün doğru çalışma ilkelerini ve asgari standartlarını oluşturmayı ana amaç edinen güvenlik şirketlerinin sekiz üst düzey yöneticisi tarafından 25 Ekim 1994 tarihinde İstanbul’da GÜVENLİK SİSTEMLERİ ve GÖZETİM ORGANİZASYON DERNEĞİ adı altında kuruldu.

24 Nisan 2005 tarihinde yapılan Genel Kurulda Derneğin Adı GÜVENLİK SERVİSLERİ VE ORGANİZASYON BİRLİĞİ DERNEĞİ olarak değiştirilmiştir.

Kuruluşu takip eden günlerde ana amaç doğrultusunda çalışmalara başlandı. Dernek üyeleri tarafından, güvenlik hizmet sektöründe yaşadıkları zorluklardan, gördükleri eksikliklerden yola çıkarak ve yurt dışındaki örneklerde incelenerek uzman hukukçularla birlikte İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün liderliğinde ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN’un çıkarttırılması sağlandı.

Ayrıca GÜSOD bu dönemde, henüz ülkemiz Avrupa Birliğine tam üye olmadan; 2000 Yılında, Confederation of European Security Services – CoESS tüzük değişikliği yapmasını sağlayarak asli üyesi olmuş ve Maritime Security Çalışma komitesinin kuruluşunda öncü rol üstlenerek bu komitede ilk Başkanlık görevinide deruhte etmiştir.

Amacımız;

1- Türkiye’de özel güvenliğe ilişkin, tüm tarafların ihtiyaç ve beklentilerine en adil şekilde cevap vermek,

2- Ülke ekonomisine olumlu katkılarda bulunmak, insan kaynaklarını verimli ve üretken hale getirmek,

3- Çok insanlı yoğun bir sektör yaratarak yeni istihdam alanları yaratmak,

4- Güvenlik sektöründe faaliyet gösterecek şahıs ve şirketleri tanımlamak, yetki ve sorumluluklarını belirlemek,

5-Özel sektör olarak faaliyet gösterecek bu yapının kendi düzenlemesini yapabilmesi için gerekli bir üst birliğin oluşmasını temin etmek,

6- Denetim ve faaliyet şekilleri için kontrol organları tanımlamak,

7- Kamu kolluk kuvvetlerinin bizzat takip edeceği ve denetleyeceği yapıların sayısını azaltmak, bilfiil kamuya yardımcı bir özel sektörün oluşumuna imkân yaratmak,

8- Güvenlik sektöründe hizmet veren personelin asgari eğitim ve fiziki standartlarını oluşturarak, verilen hizmetlerde anlayış bütünlüğünü, hizmet kalitesini ve kalite güvencesini elde etmek,

9- Bazı sigorta şirketleriyle birlikte çalışmalar yapılarak, güvenlik hizmetleriyle sigorta hizmetlerinin ortak bir payda da buluşarak birbirlerini tamamlamaları ve risk azaltıcı unsurlarda karşılıklı destek sağlamaları yönünde çalışmalar yapmak,

10- Teknoloji desteği alarak güvenlik hizmetleri ile paralel çalışmayı oluşturmaktır.