Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünün Muktezası

 

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünün 08.07.2008 tarih ve B.02.1.HZN.0/10/02.02 sayılı Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası konulu muktezası (Çıkış sayısı 31030/2008)

Soru 1.

Bir özel güvenlik hizmet şirketinin bir yerleşim sitesine, bir alışveriş merkezine, bir banka genel merkezine veya şubesine özel güvenlik hizmeti vermesi halinde üçüncü kişiler kimlerdir?
Cevap 1.
Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasıyla, sigorta ettiren konumundaki bir özel güvenlik şirketinin istihdam ettiği özel güvenlik görevlilerinin, görevlerini yerine getirmeleri sırasında özel güvenlik şirketi dışındaki üçüncü kişilere karşı verebileceği zararların tazmin edilmesi öngörülmektedir.
Türk Ticaret Kanununa göre kurulan ve üçüncü kişilere koruma ve güvenlik hizmeti veren özel güvenlik şirketleri bizzat sigorta ettiren olduğundan, bu şirketin özel güvenlik hizmeti vermek üzere sözleşme yaptıkları bankalar, alışveriş merkezleri ve yerleşim merkezleri ile söz konusu bankalar ve alışveriş merkezlerinin çalışanları, müşterileri veya bu firmalarla ilişkisi bulunan kişiler ve yerleşim merkezlerinde yaşayan kişiler ile bunlara dışarıdan gelen kişiler genel hukuk prensipleri doğrultusunda üçüncü kişi konumunda bulunmaktadır.
Soru 2.
Bir özel güvenlik hizmet şirketi kendi özel güvenlik şirketi genel müdürlük binasına özel güvenlik hizmeti vermesi veya bir bankanın kendi bünyesinde özel güvenlik teşkilatı kurup genel müdürlüğüne, şubelerine ve diğer tesislerine özel güvenlik hizmeti vermesi halinde Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A.1. maddesinde bahsedilen üçüncü kişiler kimler olmaktadır?
Cevap 2.
Bir özel güvenlik hizmet şirketinin kendi genel müdürlük binasına özel güvenlik hizmeti vermesi veya bir bankanın kendi bünyesinde özel güvenlik teşkilatını kurup, genel müdürlüğüne, şubelerine ve diğer tesislerine özel güvenlik hizmeti vermesi halinde, söz konusu özel güvenlik şirketi veya banka sigorta ettiren durumunda olacaktır.
Bilindiği üzere Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A.5.a. ve A.5.b. maddelerinde belirtilen teminat dışında kalan haller kapsamında; “sigorta ettirenin uğradığı zarar ve ziyana ilişkin talepler” ile “sigorta ettirene bir hizmet veya vekalet ilişkisiyle bağlı kimseler ile sigorta ettirenin eşinin, usul ve füruunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşleri tarafından öne sürülecek zarar ve ziyan talepleri” sigorta teminatının kapsamı dışındadır.
Dolayısıyla, özel güvenlik görevlilerinin, görevlerini yerine getirmeleri sırasında söz konusu işyerlerine, işyeri çalışanlarına ve söz konusu firmalarla aralarındaki vekalet sözleşmesi çerçevesinde kendisine verilen işi yürüten kişilere verdikleri zararlar söz konusu şartların A.5.a. ve A.5.b maddeleri çerçevesinde üçüncü kişi zararı olarak kabul edilmemektedir.

Diğer taraftan, sigorta ettirene bir hizmet veya vekalet ilişkisiyle bağlı kimseler dışında kalan, söz konusu firmaların müşterileri veya bu firmalarla ilişkisi bulunan diğer kişiler genel hukuk prensipleri doğrultusunda üçüncü kişi konumunda bulunmaktadır.
Soru 3.
Bir özel güvenlik hizmet şirketi kendi özel güvenlik şirketi genel müdürlük binasına özel güvenlik hizmeti verdiğinde veya bir banka kendi özel güvenlik teşkilatını kurup genel müdürlüğüne, şubelerine ve diğer tesislerine özel güvenlik hizmeti vermesi halinde söz konusu genel şartların A.5.b maddesinde bahsedilen “Sigorta ettirene bir hizmet veya vekalet ilişkisiyle bağlı kimseler” kimler olmaktadır?
Cevap 3.
Hizmet ilişkisi kapsamında söz konusu firmaların çalışanları ile vekalet ilişkisi kapsamında söz konusu firmalarla aralarındaki vekalet sözleşmesi çerçevesinde kendisine verilen işi yürüten kişiler, sigorta ettirene bir hizmet veya vekalet ilişkisiyle bağlı kimselerdir. Söz konusu kişilerin uğrayacağı zararlar mezkur sigorta genel şartlarının A.5.b. maddesi kapsamında üçüncü kişi zararı olarak değerlendirilmektedir.