CoESS LİMAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

0
594

CoESS KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE VE  ISPS CODE KAPSAMINDA  İCRA EDİLECEK OLAN LİMAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ  EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI PROJESİNDEKİ SON GELİŞMELER

Proje; Avrupa Parlamentosu tarafından 2006 yılında kabul edilen Lifelong Learning Programme (LLP)(2007-2013) nin alt programı olan Leonardo da Vinci  Mesleki Eğitim ve Öğretim Programı dahilinde icra edilecek  ISPS Code kapsamındaki Liman Güvenlik Görevlisi Eğitim Programı; Avrupa Birliği ülkelerinde güçlü ekonomik gelişmeler eşiğinde daha iyi ve daha fazla iş amacına uygun olarak daha büyük bir sosyal ağ içerisinde Lizbon kararlarının uygulanması şeklinde  gerçekleştirilecektir. 2010 yılında şekillendirilen proje Avrupa Komisyonunun talepleri doğrultusunda yeniden revize edilecek ve 2 Şubat 2012 tarihi esas alınarak  nihai şekline kavuşturulacaktır.

KATILIMCI ORTAKLAR:

Piri Reis Üniversitesi (Türkiye) – Lider Ortak

 

CoESS 

 

GÜSOD (Türkiye)

 

STC Group (Hollanda)

 

Borås Üniversitesi (İsveç)

 

Wismar Üniversitesi (Almanya)

 

o“World Maritime” Üniversitesi (İsveç)

 

 Diğer ortaklar – G4S Belçika, Securitas İsveç ve Kötter Almanya) kendi deneyimlerini ve yöntem bilgilerini sunmak üzere bağlı ortaklar olarak kabul edilecektir.

Proje yürütücüsü ve lideri olarak Piri Reis Üniversitesi kabul edilmiştir. GÜSOD ve CoESS;  Piri Reis Üniversitesi ile yakın işbirliği tesis ederek azami desteği sağlayacaklardır.

Proje için azami 300 000 Euro kaynak tahsis edilmiş olup proje süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir.

CoESS; Liman Güvenlik Eğitimi Sertifika  Programının aşağıdaki hedefleri karşılayacak şekilde tüm Avrupa’da geliştirilmesi  ve uygulanması hedefini koymuştur. Bu kapsamda;

 • Tüm AB ülkelerinde deneyimli eğitimcilerin eğitimleri vermesini,
 • ISPS Code kapsamında limanlarda eğitimli liman güvenlik personelinin çalışmasını,
 • AB Liman Güvenliğinde birliktelik ve yeknesaklığın tesis edilmesini,
 • Liman Güvenlik standartlarının yükseltilmesini,
 • IMDG hükümlerinin tanıtılmasını,
 • Simülasyonu temel alan eğitim modülünün uygulanmasını
 • E-öğrenme platformunun tesis edilmesini öngörmektedir.

Proje ortakları arasında iş bölümü ve görev organizasyonu tesis edilerek bir icra planı yapılmıştır.

Proje başlangıç toplantısı EKİM 2012 de İSTANBUL’ da yapılacaktır. Müteakip toplantılar MART 2013 de İSVEÇ ’te,EYLÜL 2013 ‘de ALMANYA’ da,MART 2014’de HOLLANDA’ da yapılacak ve Eylül 2014’ de İSTANBUL’ da nihai toplantı icra edilecektir.

Proje hayata geçirildiğinde alt programın pek çok amacı da karşılanacaktır.

1.Bu yeni ve nitelikli eğitim programının Avrupa çapında geliştirilmesiyle, Avrupa bilgi potansiyeline büyük katkı sağlanacak ve öğrenim standart ve metodolojisi ise uzun süreli olarak yükseltilmiş olacaktır. Hedeflenen Avrupa Eğitim programı Liman Güvenlik personeli için performansı, etkinliği ve kapasiteyi de arttıracaktır.

 1. Bu program Liman Güvenliği Personeli ve Eğitimcileri için ISPS Code’a bağlı olarak ihtiyaç duyulan eğitim seti ve rehberlik gereksinimine de cevap verecektir. Ulusal / bölgesel olarak gerekli eğitim seminerlerinin tamamlanması sonrasında bu yaklaşım ulusal / bölgesel ihtiyaçlara göre (lisan, yasama, sosyoekonomik ) detaylandırılacak ve Ulusal / Bölgesel transferler AB programının en büyük kazancı olacaktır.
 2. Geliştirilecek ortak metodoloji eğitim programının yaygınlaşmasına yardımcı olacak, yeni yaklaşım ve sonuçların diğer sektörlere / endüstrilere aktarılabilmesi ile onların da kendi eğitim öğretim programlarını geliştirmelerine, hedeflerine ulaşmalarına vesile olacaktır.
 3. Programa  katılanların ISPS Code ile uyumlu eğitim almalarını ile çalışanların deneyim kazanmalarını sağlayacak ortamlara ihtiyaç duyulmaktadır. Programın bu bölümü saha eğitimleri ile pratiğe yansıtılırken  ISPS Code teorik tarafı da incelenecektir. Program Liman Tesislerinde daha uygun görevlendirmelere imkan tanıyacak ve tüm Avrupa’da Güvenlik personelinin  çalışma imkanını arttırılacaktır.
 4. Program; Avrupa’nın deneyimli Güvenlik Personeli ihtiyacına cevap verecek şekilde yeni ve kaliteli bir eğitim sunarak, eğitimli güvenlik personeline Avrupa çapında çalışma imkanı sunacak şekilde çoklu etki yaratacaktır. Çalışanlar uluslararası iş imkanları ile yeni alanlara hazırlanacaklar, bu programın başarısı çalışanların Avrupa limanlarında hareketliliği de arttıracaktır.

6.Program çalışanların sadece şahsi gelişimlerine katkıda bulunmakla kalmayacak aynı zamanda Güvenlik Sektöründe uzmanlaşmayı da sağlayacaktır. Bu durum yeni ve mevcut çalışanların teorik ve saha bilgilerini de birleştirmeleri ile başarıyı arttıracaktır.

 1. Sunulan proje tamamlandığında Avrupa öncelikleri, yenilikleri ve politikası çalışma alanında büyük katkı sağlayacaktır. Eğitimin tamamına erişilebilme, eğitim ve çalışma fırsatı, çalışanların hareketliliği ve serbest dolaşımı (tek Avrupa), daha fazla ve iyi imkanlarla işler (Lizbon stratejisi), yeni işler için yeni deneyimler ve Avrupa çapında harmonizasyon ve standardizasyon olarak ifade edilebilir.