MEVZUAT

ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE MEVZUAT/İLGİLİ YASALAR

  • 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili Yönetmeliği
  • 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
  • 4857 Sayılı İş Kanunu
  • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
  • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
  • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
  • Temel ILO Sözleşmeleri
  • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
  • 5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu