ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİMİ

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMAK İÇİN HALİ HAZIRDAKİ YASAL DÜZENLEMELER:

Özel Güvenlik Görevlisi Olabilmek için gerekli şartlar aşağıdadır.

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-Silahsız olarak görev yapacaklar için 18 yaşını doldurmuş olmak, en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak,

-Silahlı olarak görev yapacaklar için 21 yaşını doldurmuş olmak, en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

-26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

    1. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak
    2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak,
    3. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak,

-Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak,

-Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak,

-Güvenlik soruşturması olumlu olmak,

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN EĞİTİM SÜREÇLERİ:

Eğitim yaklaşık 15 Gün

Sınav planlaması 40 Gün

Sonuçların açıklanması 15 Gün

Kimlik kartı başvurusu 30-60 Gün

(Bir kişi eğitime başladığı tarihten itibaren yaklaşık 4-6 ay içerisinde Kimlik kartı sahibi olabilir ve Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışmaya başlayabilir.)

ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİMİ MÜFREDAT VE DERS SAATLERİ:

Temel Eğitimin “Silahsız” ve “ Silahlı”, Yenileme Eğitiminin “Silahsız” ve “ Silahlı” müfredat programları aşağıdadır.

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ PROGRAMI

DERS

SAAT

TEORİK

UYGULAMA

Güvenlik Tedbirleri

20

15

5

Kalabalık Yönetimi

10

4

6

Temel İlk Yardım

10

6

4

Güvenlik Sistem ve Cihazları

5

5

Kişi Koruma

9

9

Silah Bilgisi ve Atış

20

15

5

Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları

20

İnteraktif

Yangın Güvenliği ve Tabii Felaketlerde Müdahale Tarzı

8

İnteraktif

Uyuşturucu Madde Bilgileri

2

İnteraktif

Etkili İletişim

12

İnteraktif

Genel Kollukla İlişkiler

4

İnteraktif

ÖZEL GÜVENLİK YENİLEME EĞİTİMİ PROGRAMI

DERS

SAAT

TEORİK

UYGULAMA

Güvenlik Tedbirleri

10

7

3

Kalabalık Yönetimi

4

2

2

Temel İlk Yardım

4

2

2

Güvenlik Sistem ve Cihazları

3

3

Kişi Koruma

4

2

2

Silah Bilgisi ve Atış

10

5

5

Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları

10

İnteraktif

Yangın Güvenliği ve Tabii Felaketlerde Müdahale Tarzı

4

İnteraktif

Uyuşturucu Madde Bilgileri

1

İnteraktif

Etkili İletişim

8

İnteraktif

Genel Kollukla İlişkiler

2

İnteraktif

ÖGG KİMLİK MALİYETİ:

Bir kişinin eğitime başvurmasından itibaren ÖGG kimlik kartı sahibi olmasına kadar geçen sürede yapacağı harcamalar, 2017 yılı Türkiye ortalama değerleri esas alınarak aşağıda sunulmuştur.

 

TEMEL EĞİTİM ÜCRETLERİ

YENİLEME EĞİTİMİ ÜCRETLERİ

SİLAHLI

SİLAHSIZ

SİLAHLI

SİLAHSIZ

EĞİTİM BEDELİ

550

350

350

250

SINAV HARÇ ÜCRETİ

63

43

63

43

KİMLİK HARÇ BEDELİ

520

520

0

0

PTT BEDELİ

20

20

20

20

SAĞLIK RAPORU BEDELİ

300

80

0

0

FOTOĞRAF

30

30

30

30

TOPLAM

1.483

1.043

463

343