5’İNCİ AVRUPA ÖZEL GÜVENLİK ZİRVESİ YAPILDI

0
602

 

İlki 2008 yılında Paris’te yapılan ve müteakiben sırası ile Stockholm, Brussels ve Madrid ’te icra edilen Avrupa Özel Güvenlik Zirvesi’nin beşincisi; Confederation of European Security Services (CoESS) koordinatörlüğünde ve  Almanya Özel Güvenlik Endüstrisi Topluluğu (BDSW- Association of German Private Security Industry) ev sahipliğinde 23 Nisan 2015 günü Berlin /Almanya ’da gerçekleştirilmiştir. Zirveye Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği(GÜSOD)’ni temsilen Sn. Levent GÜLER, Sn. Beri KORONYO ve Sn. Mustafa ALTUN katılmıştır.

Zirvede hazırlanan ” 5’inci Beyaz Kitap”ın tanıtımı yapılmış, bu kapsamda Avrupa’da yeni kurulacak bir özel güvenlik şirketinin hangi özelliklere sahip olması gerektiği konusu takdim edilmiştir. Bu şirketlerin; müşterinin değişen taleplerine, toplumun demografik ve teknolojik yapıdaki değişimlerine uygun davranan ve aynı zamanda teknoloji ile hizmeti entegre eden bir yapıda olması gerektiği vurgulanmıştır.

Zirvede vurgulanan hususlar, genel değerlendirmeler ve ulaşılan sonuçlar aşağıda sunulmuştur.

Sofistike suçlar kapsamında değerlendirilen özelinde bir beyaz yaka aktivitesi olan siber suçlar veya endüstriyel espiyonaj Almanya’da ve tüm Avrupa’da tırmanmaktadır. Bu trend Avrupa güvenlik endüstrisinin insan yoğun yapıdan; personel ve teknolojinin beraber kullanıldığı bir yapıya doğru dönüştüğünü göstermektedir. Bu zirvenin amacı bu yeni yapının Avrupa’da ve Almanya pazarında yol açacağı ekonomik ve hukuki boyutların ortaya konmasına zemin hazırlanmasıdır.

Özel güvenlik endüstrisi son 20 yılda belirgin bir şekilde özel sektör güvenliğini sağlayan bir yapıdan kamusal alanda da güvenlik sağlayan bir yapıya ya da kamu güvenliğine destek veren bir yapıya dönüşmüştür. Günümüzde güvenlik şirketleri hem özel hem de kamusal alanlarda toplum ve de bireyler tarafından da oldukça yüksek düzeyde kabul görmüş olan birçok farklı görevler yapmaktadır.  Bu görevler nokta görevinden özel eğitilmiş personel tarafından gerçekleştirilen çok fonksiyonlu ve farklı dilleri konuşabilen insanların yaptığı çok geniş bir yelpazeye sahiptir.

Günümüzde Avrupa genelinde özel güvenlik güvenilir insanlarla yürütülen profesyonel bir hizmettir. Özel güvenlik şirketleri; kaliteye, personel seçimine, eğitimine, denetimine ve çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesine önemli yatırımlar yapmıştır. Hatta müşterileri için en değerli güvenlik hizmetini nasıl alabileceklerine dair bir rehber de hazırlatmışlardır. Bu rehber müşterilerine karşılaşabilecekleri risk ve tehditler hakkında bilgi sunmaktadır.  Güvenlik şirketleri artık klasik koruma güvenliğinden gemi ve liman güvenliği, hava limanı güvenliği gibi kritik altyapıların korunması gibi, elektronik gözetleme, uzaktan izleme ve siber-koruma gibi konularda uzmanlaşmaktadır.

Bu günün güvenlik anlayışı; Avrupa’da güvenlik endüstrisine ve onun paydaşlarına bir seri meydan okumayla birlikte özel alan ve kamusal alan güvenliğinde birçok da fırsat yaratmaktadır. Zorluk ve karmaşıklık derecesi gittikçe artan bir hal alan terör saldırılardan beyaz yaka suçlarına kadar tüm suçlar güvenlik endüstrisinin üst düzeyde uzmanlaşmasını, insani yeteneklerle sofistike teknolojilerin entegre edildiği çözümler önermesini ve iyi motive edilmiş ve eğitilmiş çalışanlar istihdam edilmesini dikte etmektedir.

Kamu ve özel güvenlik işbirliği (Public Private Partnership- PPP) artık bir realitedir ve özel güvenlik endüstrisi artık hükümet kurumlarından nükleer santrallere, havalimanlarına, ulaşım merkezlerinden deniz limanlarına kadar çok geniş bir yelpazede kamu müşterilerine hizmet sunmaktadır. Bu noktada tartışılması gereken konu kamu güvenliğinde özel sektörün bir rolü olup olmamasından ziyade,  vatandaşları ve mallarını koruma konusunda kamu güvenliğini hangi noktaya kadar destekleyebileceğimiz konusudur.