METPROM PROJESİ TAMAMLANDI

0
471

‘’Deniz Ulaştırma Güvenliği’nin Stratejik Önemi’’ konulu konferans ve METPROM Projesi final toplantısı; Piri Reis Üniversitesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı MARSEC COE, GÜSOD ve METPROM Proje ortaklarının katılımı ile 22 Nisan 2015 tarihinde Piri Reis Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

‘’Deniz Ulaştırma Güvenliği’nin Stratejik Önemi’’ konulu konferans ve METPROM Projesi final toplantısı; Piri Reis Üniversitesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı MARSEC COE (Maritime Security Center of Excellence-Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi) ve GÜSOD işbirliği ile  Piri Reis Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Organizasyona Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Özel Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD), METPROM projesinin proje ortakları olan STC Group (Hollanda), University of Borås (İsveç), University of Wismar (Almanya), World Maritime University (İsveç), Türkiye Liman İşletmecileri Derneği, yerli ve yabancı akademisyenler ile Piri Reis Üniversitesi öğrencileri katıldı.

Piri Reis Üniversitesi Rektörü; Prof. Dr. Sn. Oral Erdoğan yaptığı açılış konuşmasında; MARSEC COE ile müştereken gerçekleştirilen konferans ile, deniz ulaştırmasının etkin ve verimli olarak sürdürülmesi açısından büyük önem taşıyan ve IMO’ nun da öncelikli hedefleri arasında olan denizlerde güvenliğinin sağlanması konusunda tüm paydaşların katılımı sayesinde  önemli bir girişimi başlattıklarını ve bu çalışmaların akademik işbirliği kapsamında önümüzdeki dönemlerde de sürdürülmesi için her türlü desteğin verilmesine devam edeceklerini belirtmiştir.

Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi, MARSEC COE Direktörü Tuğamiral Sn. Cihat YAYCI deniz ulaştırmasının etkin ve verimli olarak sürdürülmesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın faaliyetlerini anlatmış, kısa süreli geçici önlemlerin yeterli olmayacağını, bu konularda ilgili tüm kurumların iştiraki ile yapılacak akademik ağırlıklı çalışmalarla sorunların kökten çözümüne imkan sağlayacak  yenilikçi yaklaşımların önem taşıdığını vurgulamıştır.

Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat KÖSEREİSOĞLU konuşmasında GÜSOD’ un Confederation of European Seccurity Services (CoESS) üyelik sürecini anlatarak ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma yolunda ve Avrupa Birliği üyelik sürecinde ulusal programlarını ve yapısal düzenlemelerini Avrupa Birliği müktesebatı ile uyumlu hale getirme çalışmalarını sürdürürken özel güvenlik sektör taraflarının da Avrupa Birliği ülkeleri güvenlik programlarında yer alan özel güvenlik faaliyetlerini yakinen izleme ve sektör standartları konusunda adımlar atma ve bu alanda Avrupa Birliği ülkeleri ile uyumu sağlama zorunluluğuna  işaret etmiştir.

Sn. Murat KÖSEREİSOĞLU; GÜSOD ’un proje ortağı olduğu METPROM (Modular Enhanced Training Programme for European Maritime Security) projesi hakkında özet bilgi vererek, projenin asıl amacının artan dünya ticaretinin deniz limanlarında gemi trafiğinin oluşturduğu karmaşık ve iç içe geçmiş güvenlik ihtiyaçlarını gidermeğe yönelik olarak deniz limanlarında görev alacak güvenlik personelinin eğitimlerinin simülasyon tabanlı modüllerle gerçekleştirmek olduğunu, bu bağlamda Avrupa Birliği standartlarını liman güvenlik programlarına ISPS Code ile uyumlu olarak yerleştirmenin mümkün olabileceğini belirtmiştir.

Sn. Murat KÖSEREİSOĞLU GÜSOD olarak CoESS bünyesindeki çalışma komitelerinde aktif görevler üstlenmeğe devam edeceklerini ayrıca Avrupa Birliği standartları kapsamında CEN/TC 417 Komitesindeki (Maritime and Port Security Services ) çalışmalara katılmağa devam edeceklerini ifade etmiştir.

Öğleden sonraki ÇALIŞTAY’ da METPROM Projesinin (Modular Enhanced Training Programme for European Maritime Security Personnel  2012-1-TR1-LEO005-35121) planlı tüm hedeflerine ulaşmış olarak tamamlandığı ifade edilmiştir. 1 Aralık 2012 tarihinde uygulanmasına başlanan proje hakkında; proje koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Sn. Taner ALBAYRAK tarafından özet olarak bilgi sunulmuş ve ISPS Code uygulaması kapsamında liman güvenliğinden sorumlu olan özel güvenlik personelinin eğitim seviyelerinin artırılması, bununla ilgili eğitim modüllerinin, simülasyon ve uzaktan eğitim programlarının geliştirilmesinin önemini vurgulanmıştır. Sn. ALBAYRAK, proje amaç ve hedefleri açısından, gerek Avrupa Birliği ve gerek IMO’ nun deniz ulaştırma güvenliği kapsamındaki temel öncelikleri ile tamamen örtüşmektedir demiştir.Bu kapsamda Avrupa Birliği politikaları arasında yer alan liman güvenliği konusunun kamu güvenlik görevlilerinden özel güvenlik teşkilatlarına aktarılmasının hızlandırılmasına da katkı sağlanmış olacağını, projenin uygulama özellikleri açısından YÖK’ün öncelikli konuları arasında olan; üniversite – sanayi – sivil toplum işbirliği konusunda da Piri Reis Üniversitesi için önemli bir girişim olma özelliği taşımakta olduğuna da vurgu yapmıştır.

Sonuç olarak; METPROM projesinin asıl amacının, deniz limanlarında görev alacak güvenlik personeline güvenlik eğitimi verilmesi ve bu eğitimde simülasyon tabanlı modüllerle hali hazırda geliştirilmiş olan yeniliğin transfer edilmesi olduğu belirtilmiştir. Böylece, dünya ticaretinin %90 dan fazlasının gerçekleştiği limanlarda gemi trafiği yoğunluğu nedeniyle giderek daha karmaşık hale gelen operasyonlardan doğan güvenlik açıkları giderilmeye çalışılacaktır. Projenin ikinci amacı ise, Avrupa Birliği çapındaki farklı uygulamaların,  standart ve uyumlu hale getirilmiş eğitim programları vasıtasıyla üye ülkelerdeki liman güvenliği yöntemlerine transfer etmektir. Projenin tam anlamıyla bu amaçlara ulaşması halinde aşağıda belirtilen hedefler de başarılmış olacaktır.

• Tüm Avrupa Birliği üye ülkelerinde çalışabilecek kalifiye eğitimciler yetiştirilecek,

• ISPS Code ile uyumlu liman tesislerinde görev yapan eğitimli liman güvenlik personeli olacak,

• Avrupa Birliği liman güvenliği ve geliştirilmiş liman güvenliği standartlarında uygunluk sağlanacaktır.

METPROM eğitim dokümanın hazırlanması için proje ortakları tarafından müştereken belirlenen eğitim alanlarında, ortakların uzmanlık alanlarına göre paylaşılan konularda kapsamlı çalışmalar yürütülmüş ve sonuçlar tüm ortaklar tarafından yapılan proje toplantılarında değerlendirilerek doküman nihai hale getirilmiştir. Sonra ki aşamada ise programın uzaktan eğitim (e-learning) yöntemi ile daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak üzere eğitim modüllerinin ve LMS sisteminin hazırlanmasına başlanmış ve sistem modüllerinin uzaktan eğitime imkan sağlayacak şekilde Ocak 2015 ayı sonunda tamamlanmıştır. Şubat 2015 ve Mart 2015 aylarında geniş bir pilot grup üzerinde yapılan deneme eğitimlerinde eğitim modüllerinin ekinliği test edilmiştir. Eğitim modülleri uzaktan eğitim sistemi vasıtasıyla tüm kullanıcıların ücretsiz olarak kullanımına açık olacaktır. Avrupa Birliği standartlarına ve terminolojisine uygunluk açısından İngilizce olarak hazırlanan eğitim dokümanı ayrıca GÜSOD tarafından Türkçeye çevirisi yapılarak kullanıcıların istifadesine sunulmuştur.

Özel Güvenlik Federasyonu Başkanı Sn. Oryal ÜNVER projenin İngilizce versiyonunun tüm kullanıcılar için ücretsiz olarak kullanıma açık olacağını ifade etmiştir.

METPROM projesinin; bugüne kadar bir çok ulusal ve uluslararası konferansın yanı sıra T.O.B.B Özel Güvenlik Hizmetleri Sektör Meclisi toplantılarında, GÜSOD, ÖGF ve GESİDER (Güvenlik Endüstrisi Sanayicileri ve İş adamları Derneği) toplantılarında, sivil toplum kuruluşları web sayfalarında,30 Eylül-2 Ekim 2013 tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen IFSEC İSTANBUL Güvenlik ve Yangın Fuarı’nda, KANAL D 32.Gün programında ve CNN TÜRK televizyonunda tanıtımı yapılmış ve proje büyük bir ilgi ile karşılanmıştır.

https://www.youtube.com/watch?v=OYXStdShRk0
https://www.youtube.com/watch?v=d1Awbpn-zLg