AVRUPA’DA CEN/TC 439 STANDART ÇALIŞMALARI

0
490

Standartlar konusunda uluslar arası ve Avrupa’daki teknik komite çalışmalarının ulusal düzeyde takibine yönelik olarak; ülkemizde bu faaliyetlerin sorumluluğu ve koordinatörlük görevi Türk Standardlar Enstitüsü (TSE) ne verilmiştir. Bu bağlamda Avrupa’daki ISO/CEN TC toplantılarına iştirak TSE kanalı ile gerçekleştirilmektedir. TSE’de bu faaliyetlerin takibini kendi bünyesinde oluşturduğu ulusal AYNA Komiteler vasıtasıyla gerçekleştirmektedir.

Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği;  CoESS (Confederation of European Security Services) den aldığı davete uygun olarak 3 Temmuz 2015 tarihinde Viyana’da icra edilen   CEN /TC 439 Özel Güvenlik Hizmetleri  standart çalışmasına TSE bünyesinde oluşturulan AYNA Komitesinde üyelerimizden Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri Sanayi A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Sayın Bora DOĞUALP ’in görevlendirilmesini sağlayarak iştirak etmiştir.

Yine benzer faaliyetler kapsamında daha önce başlayan CEN/TC 417 Maritime and Port Security Services ‘standart çalışmalarına TSE temsilcisi ile birliktede iştirak edilmektedir. Bu alanda Derneğimizi Sayın Oryal ÜNVER temsil etmektedir. Devam eden projenin diğer üyesi ise Piri Reis Üniversitesi temsilcisidir.

Sayın Bora DOĞUALP’ in katıldığı 3 Temmuz 2015 tarihindeki CEN/TC 439 Özel Güvenlik Hizmetleri standart çalışmasının ilk toplantısında aşağıdaki konular görüşülmüştür.

-Güvenlik hizmeti servis sağlayıcılarının operasyonel ve organizasyonel faaliyetlerine ilişkin olarak standartlar sağlanabilir mi?

-Yönetim kademelerinde görev alanların ve saha yöneticilerinin eğitimleri, idamesi ve yönetilmesi ,

-Mevcut kanun ve yönetmelikler paralelinde sözleşmeler de standartlar sağlanabilir mi ?

-Ticari kontratların yönetimleri ve uygulanabilirliği standardize edilebilir mi?

-Güvenlik hizmeti alımında asgari kriterler neler olmalıdır?

Bu kapsamda ;

CEN / TC 391 “ Societal and Citizen Security Services “

ISO / TC 284 “ Management System for Quality of Private Security Company Operations”

ISO / TC 292 “ Security “

CEN / TC 384 “ Airport and Aviation Security Services “

CEN / TC 417 “ Maritime and Port Security Services “

projelerin de izlenerek CEN/TC 439 projenin yürütülmesi konusunda mutabakat sağlanmıştır. Bu çalışma grupları tarafından yürütülen faaliyetler göz önüne alınarak eksik kaldığı değerlendirilen “ Critical Infrastructure Protection “konusunda da çalışmalara başlanması kararı verilmiştir. Ancak ” CIP” farklı terim ve uygulamalar içerdiğinden bu kısımda CoESS ten ayrıca bilgi/destek talep edilecektir.

Çalışma Komitesinin 12 aylık çalışma programı kapsamında ilk 3,5 ay süresince hazırlıkların yapılması ve bu bağlamda 3 aylık zaman diliminde konunun katılımcı üye ülkeler tarafından değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır; müteakiben konuya 8 ay içinde nihai şekil verilecek ve karar tesis edilecektir.

Çalışma taslağı ve ilerleme takviminin İngiltere tarafından oluşturulması kararlaştırılmıştır. Bu taslağın üzerinde yapılacak çalışmaların ilk değerlendirmesi ise muhtemelen Nisan 2016 ayı içinde gerçekleştirilecektir.