AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE İÇ GÜVENLİK STRATEJİSİ

0
480

A.B.D deki  11 Eylül saldırısı sonrası artan güvenlik ihtiyaçlarının yanı sıra oluşabilecek asimetrik ve global tehditler  tüm dünyada olduğu gibi  AB Ülkelerinde de  Güvenliğe olan talebi arttırmıştır.

Günümüzde  nispeten güvenli biçimde hayatlarını sürdürdükleri kabul edilen  Avrupa Birliği Ülkelerinde;  beş vatandaştan dördü organize suçlara ve terörizme karşı daha da fazla tedbir alınması gerektiğini düşünmektedir. Bu gün tüm  ülkeler hiç şüphesiz sınır ötesi tehditlere karşı organize olmadan tek başlarına mücadele etmelerinin de  mümkün olmadığı bilincinde ve kanaatindedirler.

Avrupa Güvenliğine ilişkin;  Lizbon anlaşması ve Stockholm programları kapsamında İç Güvenlik Stratejisinin oluşturulması  konusunda   Avrupa Birliği Komisyonunda 22 Kasım 2010 tarihinde nihai karar tesis edilmiş  ve konu Avrupa Parlamentosu ve Konseyine iletilmiştir.

Komisyon tarafından oluşturulan Avrupa Birliği Ülkelerinde İç Güvenlik Stratejisine göre  ve  daha güvenli bir Avrupa için konulan hedefler:

-Uluslar arası suç şebekelerinin dağıtılması, 

-Terörizmin önlenmesi ve radikalleştirme ; bu bağlamda ülkelerin güçlenmesi, 

-Siber alanda vatandaşlar ve işletmelerin güvenliklerini arttırıcı tedbirlerin alınması, 

-Sınır Güvenliğinin  sağlanması 

-Ülkelerin krizlere ve felaketlere karşı dirençlerinin arttırılmasıdır.

Değişen şartlar nedeniyle tehdit algılamasında değişim ve gelişime önem vermenin yanı sıra AB de işbirliği çalışmalarını arttırmak  ve bu bağlamda Avrupa Birliği ülkelerinde kurumlar,makamlar ve birimlerde güçlerin birleştirilmesi ile  AB iç Güvenlik Stratejisinin koordineli olarak uygulanması kararı verilmiştir.

AB Komisyonunda oluşturulan ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyine sunulan “ AB İç Güvenlik Stratejisi” dokümanı için tıklayınız.